Free songs
PIRC

Rada Konsultacyjna

Krzysztof Wasielewski – Cz?onek Rady


Piotr Horbulewicz – Cz?onek Rady


prof. dr hab. in?. Marek Domański – Cz?onek Rady,
Kierownik Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Wydzia?u Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej


Adam Brodziak – Cz?onek Rady


Miros?aw Erdanowski – Cz?onek Rady, Ekspert ds. instalacji teletechnicznych, na województwo kujawsko-pomorskie


Andrzej Kaczmarek – Cz?onek Rady


Pawe? Nazarewski – Cz?onek Rady, Doradca Zarz?du ds. Cyberbezpieczeństwa


S?awomir Nowak – Cz?onek Rady, Doradca Zarz?du ds. Internetu satelitarnego


Henryk Paluszkiewicz – Cz?onek Rady


Krystyna Ros?an-Kuhn – Cz?onkini Rady


Krzysztof Sidor – Cz?onek Rady, Doradca Zarz?du, Ekspert ds. telewizji i telekomunikacji


Wojciech Siwecki – Doradca Zarz?du ds. DVB-T


Jerzy Okopny – Cz?onek Rady, Ekspert ds. instalacji teletechnicznych, na województwo zachodniopomorskie

Absolwent Wydzia?u Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie – rocznik 1993. Nauczyciel Akademicki 1993-2003 – autor publikacji na temat niezawodno?ci si?owni okr?towych, oraz zastosowań instalacji TV-SAT na statkach morskich. W?a?ciciel firmy Soft Electronic Szczecin, od 2013 prezes zarz?du Multidystrybutora nc+ Sat Electronic Sp. z o.o. Oprócz profesjonalnej zawodowej wiedzy o instalacjach RTV-SAT pasjonat nowych technologii informatycznych – fan i ekspert systemów OS X i iOS Apple.


Miros?aw Ostrowski – Cz?onek Rady, Doradca Zarz?du ds. radiofonii cyfrowej

Dyrektor Techniczny, Radio Wroclaw SA. Ukończy? Telekomunikacj? na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od pocz?tku kariery zawodowej zwi?zany z Radiem Wroc?aw, gdzie w latach 1993-2000 zasiada? w zarz?dzie Spó?ki. Ukończy? studia podyplomowe w Szkole G?ównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarz?dzanie Finansami i Marketing. Interesuje si? nowoczesnymi technologiami zwi?zanymi z radiofoni? tak analogow?, jak i cyfrow?. W 2009 roku uruchomi? pierwsz? w Polsce emisj? radia cyfrowego w standardzie DAB+ we Wroc?awiu. Reprezentuje Polsk? w takich organizacjach jak International DMB Advancement Group, czy RadioDNS. Wspó?pracuje z European Broadcasting Union i WorldDMB. Bierze aktywny udzia? we wdra?aniu nowoczesnych technologii w radiofonii ??cz?cych broadcasting i Internet. Fascynuje go radio hybrydowe i wykorzystanie platform mobilnych do uatrakcyjnienia przekazu radiowego.


dr Dariusz Wi?cek – Cz?onek Rady


Janusz Piotr Kolczyński – Doradca Zarz?du ds. prawa autorskiego, Radca prawny

Doradza? m.in. spó?kom technologicznym, internetowym, telewizyjnym, paliwowym, spirytusowym, budowlanym, tytoniowym, kosmetycznym oraz producentom i dystrybutorom filmowym oraz producentom sprz?tu elektronicznego i dóbr luksusowych. Prowadzi? spory i negocjacje z organizacjami zbiorowego zarz?dzania prawami autorskimi i instytucjami państwowymi. Bra? udzia? w post?powaniach s?dowych dotycz?cych naruszenia praw do renomowanych znaków towarowych. Prowadzi? spory domenowe przed s?dem arbitra?owym w Warszawie. Wyst?powa? równie? w sporach s?dowych zwi?zanych z naruszeniem dóbr osobistych w wyniku publikacji prasowych. Doradza? przedsi?biorstwom tytoniowym w zakresie prawa do reklamy. Reprezentowa? klientów przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w post?powaniu o uzyskanie zgody na transfer danych osobowych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Wczesne do?wiadczenia zawodowe zdobywa? m.in. jako radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz jako szef praktyki prawa w?asno?ci intelektualnej i nowych technologii PwC Legal Polska. Janusz Piotr jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 2001 r. by? stypendyst? w Instytucie Maxa Plancka w Monachium.


?
JK彩票 什邡市| 微山县| 吴川市| 棋牌| 通渭县| 杂多县| 保康县| 海伦市| 桃江县| 寿宁县| 栾城县| 兴安县| 乌海市| 玉树县| 赣榆县| 弥渡县| 阳新县| 印江| 抚顺市| 长垣县| 塔河县| 伊川县| 理塘县| 中卫市| 阜平县| 安康市| 应用必备| 米泉市| 水富县| 昭觉县| 广饶县| 义乌市| 伽师县| 定陶县| 宜兰县| 潍坊市| 中西区| 简阳市| 香港| 宿松县| 思茅市|