Free songs
PIRC

Aktualno?ci 2018′

ARCHIWUM: 2019TELETECHNIKA 2018 i Poznań MEDIA EXPO 2018

TELETECHNIKA 2018 i Poznań MEDIA EXPO 2018
W dniach 31.01-2.02 2018 roku, w Centrum Expo XXI w Warszawie, pod patronatem TVP i UKE odby?y si? Targi ELEKTROTECHNIKA 2018 oraz Konferencja i Wystawa TELETECHNIKA 2018 pod has?em: „Nowoczesne instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych – 5 lat Rozporz?dzenia Budynkowego”.
CZYTAJ WI?CEJ

Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej
oraz Forum Telewizji Lokalnych PIKE
(Aktualizacja)

Prezes Jacek Silski uczestniczy? w Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej oraz Forum Telewizji Lokalnych PIKE.
CZYTAJ WI?CEJ

Warsztaty Nadzoru Budowlanego Falenty 15-16 maja 2018 r. z udzia?em Jacka Kosiorka, Wiceprezesa Zarz?du PIRC

Warsztaty Nadzoru Budowlanego Falenty 15-16 maja 2018
W dniach 15-16 maja br. w Falentach odby?y si?, zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Warsztaty Nadzoru Budowlanego dla s?u?b nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego.
CZYTAJ WI?CEJ

Cyfrowe radio DAB+ dla lokalnych nadawców

WROC?AW – Radio Wroc?aw, Politechnika Wroc?awska i Instytut ??czno?ci we Wroc?awiu po??czy?y si?y by uruchomi? jednocz?stotliwo?ciow? sie? (SFN) DAB+ dla ma?ych i lokalnych nadawców we Wroc?awiu i okolicy.
CZYTAJ WI?CEJ

Patronat PIRC – Konferencja PLNOG20

19-20 marca w Warszawie odb?dzie si? dwudziesta, jubileuszowa edycja konferencji PLNOG, któr? patronatem obj??a Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej.
CZYTAJ WI?CEJ

Patronat PIRC – Poznań Media Expo 2018

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem wystaw? Poznań Media Expo, w??czon? do targów SECUREX, które odb?d? si? w dniach 23-26 kwietnia 2018 roku.
CZYTAJ WI?CEJ

FTTH – czyli po co komu ?wiat?owód do domu

Zapraszamy do zapoznania si? z publikacj? Prospera Biernackiego, Ma?gorzaty Szablewskiej oraz Marty Szymowskiej zatytu?owan? ?FTTH – czyli po co komu ?wiat?owód do domu”.
CZYTAJ WI?CEJ

Prezes PIRC Jacek Silski otrzyma? tytu? OSOBOWO?? ROKU 2017 w kategorii Otoczenie biznesu

Wyniki Konkursu zosta?y og?oszone 31 stycznia 2018 r. podczas Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ?WIAT?O w Warszawie.
CZYTAJ WI?CEJ

European Radio Show 2018

Tegoroczna edycja konferencji Salon de la Radio/European Radio Show przyci?gn??a niemal 6000 uczestników. Mogli oni tam spotka? 120 wystawców i uczestniczy? w ponad 100 sesjach konferencyjnych, dyskusjach panelowych i warsztatach, prowadzonych przez 200 prelegentów, specjalistów z bran?y radiowej.

CZYTAJ WI?CEJ


Targi TELETECHNIKA 2018 – fotorelacja

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z Targów TELETECHNIKA 2018.

ZOBACZ FOTORELACJ?


Patronat PIRC – Targi ELEKTROTECHNIKA 2018

Targi ELEKTROTECHNIKA pod patronatem TVP oraz UKE 31 stycznia – 2 lutego 2018, Warszawa EXPO XXI.

W imieniu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC) zapraszamy do udzia?u w Targach ELEKTROTECHNIKA 2018 oraz Konferencji i Wystawie TELETECHNIKA 2018: ?Nowoczesne instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych – 5 lat Rozporz?dzenia Budynkowego”.

CZYTAJ WI?CEJ


Wszystko z jednego gniazdka

Jeszcze kilka lat temu typowy polski dom czy kamienica oblepione by?y satelitarnymi antenami, po elewacjach zwisa?y kable, a na klatkach schodowych pi?trzy?y si? ró?nego rodzaju puszki nale??ce do operatorów sieci kablowych czy telekomunikacyjnych.

CZYTAJ WI?CEJ


Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem VIII Konferencj? Bezpieczeństwa Narodowego

PIRC obj??o patronatem VIII Konferencj? Bezpieczeństwa Narodowego organizowan? w ramach oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci. Pan Prezes Jacek Silski jest Cz?onkiem Rady Programowej Konferencji.

CZYTAJ WI?CEJ


Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej do??czy?a do grona cz?onków wspieraj?cych Zwi?zek Przedsi?biorców i Pracodawców

Zwi?zek Przedsi?biorców i Pracodawców

ZPP „z urz?du” anga?uje si? w sprawy dotycz?ce wszystkich przedsi?biorstw – zarówno w Polsce, jak i na poziomie europejskim poprzez nasze biuro w Brukseli. W sprawy bran?owe w Polsce i w Brukseli, ZPP anga?uje si? z inicjatywy zainteresowanej bran?y. W sprawy cz?onków w Polsce i w Brukseli, ZPP anga?uje si? z inicjatywy Cz?onka.

CZYTAJ WI?CEJ


Korzy?ci z wprowadzenia Rozporz?dzenia Budynkowego

Korzy?ci z wprowadzenia Rozporz?dzenia Budynkowego

Od 23 lutego 2013 r. obowi?zuje nowelizacja Rozporz?dzenia Budynkowego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie. Rozporz?dzenie to zosta?o opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r., poz. 1289. Nowelizacja Rozporz?dzenia zapewnia dost?p do sygna?ów TV i SAT w jako?ci na jak? najcz??ciej nie mo?e pozwoli? sobie indywidualny odbiorca.

CZYTAJ WI?CEJ


Wyst?pienie Prezesa Jacka Silskiego w programie „Witaj Wielkopolsko!” na temat Rozporz?dzenia Budynkowego

Wywiad przeprowadzony zosta? 6 wrze?nia w Telewizji Poznań. Wyst?pienie Prezesa PIRC przedstawione zosta?o w 102 minucie audycji.

CZYTAJ WI?CEJJacek Silski Prezes PIRC w programie „Pytanie na ?niadanie” na temat dost?pu do telewizji w nowym mieszkaniu

„Kupuj? mieszkanie-jakie mam prawa?”

CZYTAJ WI?CEJ


Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2018, 8-9 pa?dziernika, Kraków


Wystawa IBC 2018 w Amsterdamie

Wystawa jak zwykle przyci?gn??a najwi?kszych operatorów satelitarnych, prezentuj?cych najnowocze?niejsze technologie nadawcze transformuj?ce bran?? telewizyjn?.?Relacja z Wystawy ukaza?a si??w?najnowszym Magazynie Telewizji Cyfrowej SAT KURIER 9-10/2018, str. 31-34.?W?ród wystawców znalaz?y si? firmy cz?onkowskie PIRC:?EUTELSAT, SES oraz BCAST z rozwi?zaniem DABCAST.

CZYTAJ WI?CEJ


ARCHIWUM: 2017 <> 2016 <> 2015


?
JK彩票 屯昌县| 庆安县| 寻乌县| 西昌市| 嘉黎县| 鱼台县| 呼玛县| 壤塘县| 泰宁县| 循化| 交城县| 长寿区| 农安县| 炉霍县| 高台县| 盐山县| 赤壁市| 镇安县| 大化| 台南县| 乌兰察布市| 屯留县| 集贤县| 胶州市| 盐山县| 巴林右旗| 任丘市| 武川县| 连平县| 靖远县| 安宁市| 湖北省| 徐汇区| 中卫市| 临沭县| 读书| 广州市| 澄江县| 马公市| 五家渠市| 丰镇市|