Free songs
PIRC

Aktualno?ci 2017′

ARCHIWUM: 2018 <> 20194 lata po wprowadzeniu Rozporz?dzenia Budynkowego

W dniach 22-24 marca 2017 roku, w Centrum Expo XXI w Warszawie, odby?y si? XV Mi?dzynarodowe Targi Sprz?tu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2017, które by?y po??czone z Wystaw? TELETECHNIKA 2017.

CZYTAJ WI?CEJ


Podsumowanie IV Forum Nowoczesnej Produkcji

W dniach 8-9 listopada 2017 r. w warszawskim Hotelu Sheraton odby?a si? IV edycja Forum Nowoczesnej Produkcji – wydarzenia b?d?cego odpowiedzi? na ci?g?? potrzeb? dostosowywania si? do nieustannie zmieniaj?cych si? rynkowych realiów w?ród przedsi?biorstw produkcyjnych, które swoim Patronatem obj??a Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej.

CZYTAJ WI?CEJ


CYBERSEC 2017

9-10 pa?dziernika 2017 roku odb?dzie si? III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa, które Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a Patronatem Instytucjonalnym.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – PLNOG19

To ju? kolejna ods?ona PLNOG, konferencji, któr? swym Patronatem obejmie Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – VI Smart City Forum

Przypominamy o VI Smart City Forum czyli przysz?o?? miast w Twoich r?kach.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – IV Forum Nowoczesnej Produkcji

Po raz kolejny Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obejmie Patronatem Honorowym wydarzenie jakim jest IV Forum Nowoczesnej Produkcji, które odb?dzie si? w dniach 8-9 listopada 2017 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.

CZYTAJ WI?CEJEmirates & Europe Economic Forum

W dniu 24 pa?dziernika 2017 r., w hotelu InterContinental w Warszawie, odb?dzie si? druga edycja Emirates & Europe Economic Forum.

CZYTAJ WI?CEJ


11. Konferencja Sieci Szerokopasmowe

28 wrze?nia w Centrum Konferencyjnym, w Miasteczku Orange w Warszawie odb?dzie si? 11 Konferencja Sieci Szerokopasmowe, któr? swoim Patronatem obj??a Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Konferencja Innowacyjne Rozwi?zania Przestrzenne 2017

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w Konferencji Innowacyjne Rozwi?zania Geoprzestrzenne 2017, która odb?dzie si? w dniach 7-8 czerwca w podwarszawskim Hotelu Warszawianka.

CZYTAJ WI?CEJ


Czego mog? ??da? kupuj?cy mieszkanie?

Wypowied? Prezesa Jacka Silskiego w programie Teleskop.

CZYTAJ WI?CEJ


Radio Wroc?aw najlepsze w 2017 roku

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e na najwi?kszej w Europie konferencji po?wi?conej rozg?o?niom radiowym, najbardziej presti?ow? nagrod? dla radia niefrancuskoj?zycznego w kategorii: ?International Radio of the Year’, otrzyma?o Radio Wroc?aw.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – VII Smart Communications & Technology Forum

Ju? po raz siódmy mamy przyjemno?? zaprosi? Państwa do udzia?u w ?VII Smart Communications & Technology Forum”, który w tym roku Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a swoim patronatem. W 2017 roku Forum odb?dzie si? w dniu 8 czerwca w Warszawie.

CZYTAJ WI?CEJ


Kodeks Dobrych Praktyk – Instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych

Na stronie Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI zamieszczony zosta? Kodeks Dobrych Praktyk – Instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Sympozjum ?wiata Telekomunikacji i Mediów – relacja

W dniach 28-29 marca 2017 roku, w hotelu Sheraton w Warszawie odby?a si? XVII edycja Sympozjum ?wiata Telekomunikacji i Mediów.

CZYTAJ WI?CEJ


Zmiany w kodeksie budowlanym w kontek?cie spraw teletechnicznych

W lutym tego roku min? 4 lata od wej?cia w ?ycie rewolucyjnej nowelizacji rozporz?dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. poz. 1289 z 2012 r.), która – jak przysta?o na XXI wiek – wprowadzi?a swobodny wybór sposobu od-bioru telewizji i radia, poprzez zainstalowanie na ka?dym budynku wielorodzinnym anten do odbioru radia, telewizji naziemnej DVB-T i telewizji satelitarnej, a tak?e dost?pu do telewizji kablowej.

CZYTAJ WI?CEJ

POBIERZ PDF


Konkurs Osobowo?? Roku – nominacja dla Prezesa PIRC

Mi?o nam jest poinformowa?, ?e Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej Jacek Silski zosta? nominowany do nagrody w Konkursie Osobowo?? Roku w kategorii Otoczenie Biznesu.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – 18. edycja PLNOG – podsumowanie

Ponad 800 uczestników, 4 ?cie?ki, 55 wyk?adów, panele dyskusyjne, prezentacje w Community Corner oraz spotkanie z Minister Cyfryzacji Ann? Stre?yńsk? – to jedynie cz??? tego, co dzia?o si? podczas osiemnastej edycji PLNOG, któr? Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej ponownie obj??a swoim patronatem.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Miasto ?wiadome – podsumowanie spotkań w Szczecinie i Kielcach

Na prze?omie lutego oraz marca odby?y si? dwie ostatnie w II edycji debaty programu ?Miasto ?wiadome”, który nasz Izba obj??a patronatem – dnia 27.02.2017 w Szczecinie, pt. ?Szczecin. Miasto Nowej Generacji” – gdzie udzia? wzi?? Ekspert PIRC Jerzy Okopny oraz 01.03.2017 w Kielcach pt. ?Kielce. Miasto Zielone”.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – III Forum Nowoczesnej Produkcji

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej po raz kolejny obj??a swoim patronatem Forum Nowoczesnej Produkcji. Forum to wydarzenie umo?liwiaj?ce pog??bion? debat? przedstawicieli zarz?dów kluczowych spó?ek, reprezentantów administracji rz?dowej oraz ekspertów produkcji i nowych technologii.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – KKRRiT 2017

W dniach od 21 do 23 czerwca 2017 roku odb?dzie si? w Poznaniu kolejna edycja Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji – KKRRiT 2017.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Miasto ?wiadome – relacja z debaty w Rzeszowie

Zapraszamy do zapoznania si? z relacj? drugiej debaty II edycji ogólnopolskiego programu ?Miasto ?wiadome” pt. ?Rzeszów. Miasto wzrastaj?ce”, która odby?a si? 16.02.2017 roku w Ratuszu Miasta Rzeszów.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Miasto ?wiadome – relacja z debaty w Katowicach

Zapraszamy do zapoznania si? z podsumowaniem pierwszej debaty II edycji ogólnopolskiego programu ?Miasto ?wiadome” pt. ?Katowice. Miasto integruj?ce”, która odby?a si? 16 stycznia 2017 roku.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – MediaForum 2017

Ju? po raz siódmy firma Krawarkon zaprasza do udzia?u w Niezale?nym Forum Operatorów Kablowych Media Forum 2017, które odb?dzie si? w dniach 23-26 kwietnia 2017. Miejscem kwietniowego spotkania b?dzie hotel Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Smart City Forum 8-9.03.2017

Transformacja jak? obserwujemy obecnie w miastach pokazuje, ?e inteligentne rozwi?zania towarzysz? nam w codziennym ?yciu. Zmiany te dotycz?c? wielu aspektów, pocz?wszy od transportu, poprzez ekologi?, budownictwo, energetyk? czy te? wspó?prac? i komunikacj? z mieszkańcami.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – HbbTV Summit Polska 2017

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Marriott odb?dzie si? pi?ta edycja konferencji HbbTV Summit Poland, po?wi?conej telewizji hybrydowej w standardzie HbbTV. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej po raz kolejny obj??a konferencj? Patronatem Honorowym.

CZYTAJ WI?CEJ


Dzia?alno?? PIRC w zakresie praw autorskich w roku 2016

Zapraszamy do zapoznania si? z Raportem z dzia?alno?ci PIRC w 2016 roku w zakresie praw autorskich. Raport zosta? przygotowany we wspó?pracy z C.R.O.P.A. Kancelari? Radcowsk?.ARCHIWUM: 2016 <> 2015


?
JK彩票 太湖县| 明溪县| 长沙市| 望城县| 高台县| 桃江县| 金山区| 普定县| 和静县| 仙居县| 布尔津县| 高碑店市| 淅川县| 永年县| 来安县| 吴桥县| 合山市| 塔河县| 张北县| 香港| 宝山区| 周口市| 兴隆县| 泗洪县| 增城市| 安化县| 牟定县| 会同县| 荆州市| 厦门市| 长兴县| 枞阳县| 兴化市| 泸水县| 泾川县| 榆中县| 漠河县| 石泉县| 濮阳县| 二手房| 双柏县|