Free songs
PIRC

Aktualno?ci 2016′

ARCHIWUM: 2017 <> 2018 <> 2019Konkurs Osobowo?? Roku 2016

W dniu 5 wrze?nia 2016 roku, na spotkaniu przedstawicieli ogólnopolskich organizacji bran?owych: Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE), Polskiej Izby In?ynierów Budownictwa (PIIB), Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (PSE), Polskiego Zwi?zku Przemys?u O?wietleniowego (PZPO) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), ustanowiono Konkurs OSOBOWO?? ROKU, zatwierdzono Regulamin i Kryteria przyznawania tytu?u oraz Formularz zg?oszeniowy.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Forum Nowoczesnej Produkcji – podsumowanie

W dniach 9–10 listopada 2016 roku, w Warszawie odby?a si? II edycja Forum Nowoczesnej Produkcji, które Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a swoim patronatem. Organizatorem Forum jest firma MM Conferences. Celem wydarzenia by?o wspólne d??enie do wypracowania rozwi?zań, które skutecznie b?d? wspiera? rozwój innowacyjnego przemys?u w Polsce ju? w najbli?szej przysz?o?ci.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Targi INFOSTRADA 2016

W listopadzie bran?a telekomunikacyjna spotyka si? w Lublinie, a to wszystko za spraw? VI edycji Targów Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA, które odb?d? si? w dniach 15 – 17 listopada br. w Targach Lublin, i które Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej ponownie obj??a patronatem.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – V edycja BIG DATA Think Big CEE Congress

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem ju? V edycj? BIG DATA Think Big CEE Congress, która tym razem odb?dzie si? w dniach 22-23 listopada 2016 roku w Hotelu Westin, w Warszawie.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – 9. Konferencja Sieci Szerokopasmowe – podsumowanie

W dniu 13 pa?dziernika 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odby?a si? 9. edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe, wydarzenia, którego celem jest stworzenie unikalnej platformy wymiany my?li i opinii osób zainteresowanych rozwojem sieci szerokopasmowych w Polsce.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Warsaw International Media Summit – podsumowanie

W dniach 12-13 pa?dziernika 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odby?a si? 9. edycja Warsaw International Media Summit, wydarzenia po?wi?conego tematyce najnowszych strategii i trendów obowi?zuj?cych na rynku telekomunikacyjnym i mediów.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Targi ELEKTROTECHNIKA 2017

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem bran?owym XV Mi?dzynarodowe Targi Sprz?tu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2017, które odb?d? si? w dniach 22–24 marca 2017, w Warszawie, w Centrum EXPO XXI.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Kongres Mieszkaniowy 2016

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem III Kongres Mieszkaniowy, który odb?dzie si? 6 pa?dziernika br., w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wroc?awiu.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – 17. edycja PLNOG

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej po raz kolejny obj??a patronatem Konferencj? PLNOG, która odb?dzie si? w Krakowie, w dniach 26-27 wrze?nia 2017 roku.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2016

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem honorowym II edycj? Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016, który odb?dzie si? w dniu 5 grudnia 2016 r., w Warszawie w Hotelu Marriott.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – IV edycja Smart City Forum

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem honorowym kolejn?, czwart? ju? edycj? Smart City Forum, która odb?dzie si? w dniach 14-15 wrze?nia 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – VI Smart Communications and Technology Forum – relacja

Zapraszamy do zapoznania si? z relacj? z VI Smart Communications and Technology Forum, które odby?o si? w dniu 16 czerwca w Warszawie.


Zielona Ksi?ga Cyfryzacji Radia

Do tegorocznego Sprawozdania z dzia?alno?ci w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do??czy?a Zielon? Ksi?g? cyfryzacji radia w Polsce.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – MEDIA FORUM 2016 – fotorelacja

Zapraszamy do zapoznania si? z FOTORELACJ? z MEDIA FORUM 2016, które odby?o si? w dniach 11-14 maja br., w Lidzbarku Warmińskim. Autorem zdj?? jest Wiceprezes PIRC Wojciech Sosiński.

Wi?cej na STRONIE organizatora.


XVI Sympozjum ?wiata Telekomunikacji i Mediów – fotorelacja

Zapraszamy do zapoznania si? z fotorelacj? XVI Sympozjum ?wiata Telekomunikacji i Mediów oraz z fotorelacj? Wielkiej Gali Z?otych i Kryszta?owych Anten.

CZYTAJ WI?CEJ


Poznań Media EXPO 2016 – podzi?kowania, fotorelacja, materia?y pokonferencyjne

Szanowni Państwo, serdecznie dzi?kujemy wszystkim, którzy przyczynili si? do sukcesu kolejnej edycji Poznań Media EXPO.

CZYTAJ WI?CEJ


Czym grozi jednolity rynek cyfrowy? – artyku? w Rzeczpospolitej

Zapraszamy do zapoznania si? z artyku?em „Czym grozi jednolity rynek cyfrowy”, który ukaza? si? w Rzeczpospolitej 31 marca br. Na potrzeby artyku?u wypowiedzia? si? m. in. Prezes PIRC Jacek Silski.


Wyniki post?powania konsultacyjnego dotycz?cego opracowania zmiany planu zagospodarowania cz?stotliwo?ci dla zakresu 470-790 MHz

Na stronie UKE udost?pnione zosta?y wyniki post?powania konsultacyjnego dotycz?cego opracowania zmiany planu zagospodarowania cz?stotliwo?ci dla zakresu 470-790 MHz.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Smart City Forum 2016 – podsumowanie

W dniach 15-16 marca 2016 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie odby?a si? III Smart City Forum – najwi?ksze w Polsce spotkanie po?wi?cone inteligentnym miastom.

CZYTAJ WI?CEJ


Sukces PIRC w obszarze dzia?ań dotycz?cych praw autorskich

Mi?o nam poinformowa? o sukcesie PIRC w obszarze dzia?ań dotycz?cych praw autorskich.

CZYTAJ WI?CEJ


Prezes PIRC w Biznes Teleskop

W ?rod? 24 lutego br., telewizja TVP Info Poznań, w ramach programu informacyjnego Biznes Teleskop nada?a materia?, w którym udzia? wzi?? Prezes Zarz?du PIRC Jacek Silski.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – ECONSEC 2016

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a swoim patronatem Economic Security Forum ECONSEC 2016, które odb?dzie si? w dniu 7 kwietnia 2016 r., w Warszawie, w Hotelu Marriott.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Aplikacje.TV

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem VIII edycj? konferencji Aplikacje.TV, która odb?dzie si? 8 marca br., w Warszawie.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Smart City Forum 2016

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem honorowym kolejn?, trzeci? ju? edycj? Smart City Forum, która odb?dzie si? 15 i 16 marca 2016 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – BIG DATA Think Big CEE Congress

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem honorowym BIG DATA: Think Big CEE Congress, który odb?dzie si? 20-21 kwietnia 2016 r., w Hotelu Westin w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

CZYTAJ WI?CEJ


XIV Mi?dzynarodowe Targi Sprz?tu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń

Przypominamy o zbli?aj?cych si? XIV Mi?dzynarodowych Targach Sprz?tu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń, które odb?d? si? w dniach 27 – 29 stycznia br., w Warszawie, w centrum EXPO XXI.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – VIII edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem honorowym kolejn?, ju? VIII edycj? Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odb?dzie si? w dniu 31 marca br., w Warszawie, w Hotelu Westin.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Sympozjum ?wiata Telekomunikacji i Mediów

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej po raz kolejny obj??a patronatem Sympozjum ?wiata Telekomunikacji i Mediów. Tegoroczna edycja Sympozjum odb?dzie si? w dniach 30 i 31 marca, w Warszawie.

CZYTAJ WI?CEJ


Patronat PIRC – Forum Nowoczesnej Produkcji

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej obj??a patronatem organizowane po raz pierwszy Forum Nowoczesnej Produkcji. Forum odb?dzie si? w dniach 13 -14 kwietnia br., w Warszawie.

CZYTAJ WI?CEJARCHIWUM: 2015


?
JK彩票 天祝| 遂溪县| 宁海县| 静安区| 宜兰市| 山东省| 武威市| 洛阳市| 延吉市| 玉门市| 乌鲁木齐县| 龙游县| 宣恩县| 白水县| 稷山县| 习水县| 棋牌| 图们市| 芜湖市| 绥芬河市| 阿鲁科尔沁旗| 会昌县| 上虞市| 文水县| 高陵县| 揭阳市| 柘荣县| 玛曲县| 井冈山市| 裕民县| 无棣县| 容城县| 河南省| 深圳市| 白沙| 固安县| 都安| 武威市| 醴陵市| 松阳县| 武邑县|