Free songs
PIRC

10. edycja SMART CITY FORUM. Inteligentne miasta nie tylko dla najwi?kszych – podsumowanie.

18 i 19 wrze?nia 2019 r. odby?a si? 10.Jubileuszowa edycja Smart City Forum. Na Kongres ju? od 5 lat zapraszani s? przedstawiciele administracji publicznej, sektora dostawców innowacyjnych us?ug oraz eksperci w dziedzinie Smart City.

W ci?gu dwóch dni trwania Forum odby?o si? wiele inspiruj?cych spotkań, debat i rozmów, które pozwoli?y uczestnikom by? bli?ej codziennych spraw polskich miast i miasteczek.? Nowa technologia dla miast zmienia krajobraz? lokalnych spo?eczno?ci, daj?c impuls do kreatywnego rozwi?zywania stoj?cych przed nimi wyzwań, które pozwol? w przysz?o?ci cieszy? si? lepszym standardem ?ycia.

Ciekaw? inicjatyw? Smart City by?a formu?a Round Tables –? innowacyjna forma prowadzenia paneli. W odró?nieniu od klasycznej organizacji umo?liwia interakcj? mi?dzy uczestnikami, stwarza mo?liwo?? wymiany my?li i do?wiadczeń. Ka?demu stolikowi przewodniczy gospodarz b?d?cy ekspertem w danej dziedzinie. Przy ka?dym ze sto?ów nast?puje pog??biona dyskusja na bie??ce tematy dotycz?cy rozwoju inteligentnych miast. To idea, która wprowadza dynamizm, mo?liwo?? integracji i networkingu mi?dzy uczestnikami.


Jednym z tematów? Round Tables by?y: Efektywne systemy sterowania o?wietleniem – dost?pne funkcje, a potrzeby miasta, STOLIK VI, przy którym? dyskutowali przedstawiciele PIRC, Pan Jacek Kosiorek, Wiceprezes Izby oraz Pan Luis Romero Suarez?(na zdj?ciu).


0 Comments

Dodaj komentarz

?
%d bloggers like this:
JK彩票 客服| 哈巴河县| 洱源县| 民丰县| 江门市| 重庆市| 黄平县| 牙克石市| 特克斯县| 舒兰市| 六盘水市| 台州市| 屯昌县| 磴口县| 佛山市| 德保县| 陇川县| 绥江县| 阿勒泰市| 广元市| 麻城市| 合江县| 武平县| 同江市| 临江市| 大安市| 商丘市| 岢岚县| 噶尔县| 仪征市| 平果县| 太谷县| 西安市| 五常市| 舞钢市| 台湾省| 巨野县| 康定县| 咸阳市| 余庆县| 封开县|